Síť brněnských otevřených škol je založena na pomoc školám při rozvíjení doplňkových služeb v oblasti celoživotního učení, společného trávení volného času celých rodin, rozvoje dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch školy, podpory výchovy ke zdravému životnímu stylu, zlepšování klima na škole a pořádání sportovně-zábavných aktivit.

Školy zapojené do Sítě brněnských otevřených škol:

ZŠ Antonínská
Ředitel: Mgr. Leopold Trněný

http://www.zsantoninska.cz
zs.antoninska@orgman.cz
+420 541 213 142
 

ZŠ Bosonožská
Ředitel: Mgr. Lenka Špačková

http://www.zsbos9.cz/
info@zsbos9.cz
+420 547 218 242

ZŠ a MŠ Bosonožské náměstí
Ředitel: Mgr. Stanislav Skřička

http://www.zsbosonohy.cz
zsbosonohy@seznam.cz
+420 547 227 171

ZŠ a MŠ Gajdošova
Ředitel: Mgr. Markéta Olbertová

http://www.zsgajdosova.cz
skola@zsgajdosova.cz
+420 548 428 331
 

ZŠ Heyrovského
Ředitel: Mgr. Ludmila Eliášová

http://www.zsheyrovskeho.cz
zs.heyrovskeho@volny.cz
+420 546 432 260

ZŠ a MŠ Horácké náměstí
Ředitel: Mgr. Ivana Melichárková

http://www.zshoracke.org
skola@zshoracke.org
+420 541 321 507
 

ZŠ Horníkova
Ředitel: Mgr. Roman Burda

http://www.zshornikova.cz
sekretariat@zshornikova.cz
+420 544 211 738

ZŠ a MŠ Jana Broskvy
Ředitel: PaedDr. Marie Vlčková

http://www.zschrlice.cz
vlckova@zschrlice.cz
+420 545 219 112
 

ZŠ Jasanova
Ředitel: Mgr. Přemysl Jeřábek

http://www.zsjundrov.cz
reditel@zsjundrov.cz
+420 541 220 023
 

ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí
Ředitel: Mgr. Olga Bauerová

http://www.zsjihomoravske.cz
zsjihomoravske@zsjihomoravske.cz
+420 545 321 600

ZŠ a MŠ Kotlářská
Ředitel: Mgr. et Bc. Libor Zřídkaveselý

http://www.kotlarska.cz
kotlarska@kotlarska.cz
+420 549 121 099
 

ZŠ a MŠ Křenová
Ředitel: Mgr. Vladimír Tulka

http://www.zskrenova.cz
zskrenova@zskrenova.cz
+420 543 212 587

ZŠ Žebětín, Otevřená
Ředitel: Mgr. Dagmar Šenbergerová

http://www.zszebetin.cz
info@zebetin.cz
+420 546 217 517
 

ZŠ a MŠ nám. 28. října
Ředitel: Mgr. Ludmila Altmanová

http://www.osmec.cz
info@osmec.cz
+420 545 212 165

ZŠ Merhautova
Ředitel: PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

http://www.zsmerhautova.cz
sekretariat@zsmerhatova.cz
+420 545 211 651
 

ZŠ Pastviny
Ředitel: Mgr. Jarmila Ličeníková

http://www.zspastviny.cz
licenikova@pastviny.cz
+420 541 223 119

ZŠ Pavlovská
Ředitel: Mgr. Lumír Sedláček

http://www.zspavlovska.cz
info@zspavlovska.cz
+420 547 381 221
 

ZŠ Plovdivská
Ředitel: Mgr. Tomáš Jedlička

http://www.waldorf-brno.cz
wskola@waldorf-brno.cz
+420 511 118 311

ZŠ Pramínek
Ředitel: Mgr. Irena Rotreklová

http://www.praminek.cz
praminek@praminek.cz
+420 546 221 559
 

ZŠ Sirotkova
Ředitel: Mgr. Dan Jedlička

http://www.zssirotkova.cz/
zssir@zssirotkova.cz
+420 541 211 944

ZŠ Tyršova, Kuldova
Ředitel: Mgr. Michaela Jedličková

http://www.zskuldova.cz/
posta@zskuldova.cz
+420 545 425 061

ZŠ Vedlejší
Ředitel: RNDr. Jan Harmata

http://www.zsvedlejsi.cz
info@zsvedlejsi.cz
+420 547 218 198

ZŠ Zemědělská
Ředitel: Mgr. Miloš Hrůza

http://www.maskola.cz
info@maskola.cz
+420 545 428 511