SBOŠ

Otevřená škola je bezpečná, zdravá a motivující.

Co je otevřená škola

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

Aktuality

Turnaj ve florbale 2024

Turnaj ve florbale brněnských otevřených škol se uskuteční 6. května pro žáky II. stupně a 7. května pro žáky I. stupně. Přihlášky přijímá paní…

Plavecké závody 2023

I v letošním roce se uskuteční tradiční plavecké závody Otevřených škol. Pro 1. až 3. ročník jsou připraveny v úterý 21. listopadu a pro 4. a 5.…

Turistický pochod 2023

Tradiční turistický pochod, který organizuje ZŠ a MŠ Vedlejší bude v sobotu 7. října 2023 od 8:00 do 17:00. Bližší informace najdete na webových…

Turnaj ve florbale 2023

Turnaj ve florbale brněnských otevřených škol se uskuteční 17. dubna pro žáky II. stupně a 18. dubna pro žáky I. stupně. Přihlášky přijímá paní…

Nejbližší akce

Zapojené školy