SBOŠ

Otevřená škola je bezpečná, zdravá a motivující.

Nejbližší akce

Vánoční dílničky

 ― 

Vánoční akademie

 ― 

Co je otevřená škola

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

Nejbližší akce

Vánoční dílničky

 ― 
Pořádá: Náměstí republiky

Vánoční akademie

 ― 
Pořádá: náměstí 28. října

Zapojené školy