SBOŠ

Otevřená škola je bezpečná, zdravá a motivující.

Co je otevřená škola

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

Aktuality

Turnaj ve florbale 2023

Turnaj ve florbale brněnských otevřených škol se uskuteční 17. dubna pro žáky II. stupně a 18. dubna pro žáky I. stupně. Přihlášky přijímá paní…

Plavecké závody 2022

I v letošním roce se uskuteční tradiční plavecké závody Otevřených škol. Pro 1. až 3. ročník jsou připraveny v úterý 18. října a pro 4. a 5. ročník o…

Nejbližší akce

Zapojené školy