Co je otevřená škola

Projekt vychází ze závěrů strategického dokumentu Statutárního města Brna “Obecní školství ve městě Brně a směry jejího vývoje do roku 2013“ a z materiálu schváleného KVV ZMB - program Podpora města při vzniku otevřené školy - centra vzdělanosti.

Síť brněnských otevřených škola (SBOŠ), je založena na pomoc školám při rozvíjení doplňkových služeb v oblasti celoživotního učení, společného trávení volného času celých rodin, rozvoje dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch školy, podpory výchovy ke zdravému životnímu stylu, zlepšování klima na škole, sportovně - kulturně - zábavných aktivit, atd.

Zapojené školy se snaží naplňovat následující standardy:

Vedení
 • Škola vytváří strategické plány, které berou v úvahu zájmy a potřeby žáků, učitelů, rodičů i veřejnosti
 • Zajišťuje kvalitní informovanost zaměstnanců
 • Podporuje a oceňuje zvyšování kvalifikace zaměstnanců
 • Podporuje vytváření nových způsobů práce a nových reakcí na výzvy
 • Podporuje ostatní k přebírání odpovědnosti za svá rozhodnutí a činy
 • Seznamuje zainteresované osoby a spolupracující subjekty s vizí školy
Partnerství
 • Zapojí se do činnosti brněnské sítě OŠ
 • Spolupracuje se svými partnery, rodinou, dalšími subjekty a organizacemi ve svém okolí
 Sociální inkluze
 • Napomáhá různorodým skupinám k vzájemné koexistenci
 • Vytváří předpoklady dobrého klimatu školy a jejího okolí
 • Učitelé vytvářejí a podporují zásady a chování podporující lidská práva a sociální integraci
Služby
 • Nabízí a zajišťuje různorodou škálu prorodinných služeb
 • Umožňuje vzdělávání pro dospělé, případně pro společenské organizace, osvětové a společenské služby
Dobrovolnictví
 • Vytváří příležitosti pro dobrovolníky z řad žáků i dospělých
 • Žáci OŠ mají možnost iniciovat, navrhovat a vést dobrovolnické akce
 • Dobrovolníci OŠ mají možnost připojit se ke spolupráci v síti brněnských OŠ
Celoživotní vzdělávání
 • Nabízí pomoc, podporu a možnosti celoživotního vzdělávání pro všechny generace jako základnímu pilíři vzdělanosti
 • Zajišťuje výukové programy, které počítají s různými učebními způsoby a zahrnuje rekreační, odborné i praktické činnosti
Zapojení rodičů
 • Pravidelnou vzájemnou a smysluplnou komunikací mezi rodiči a školou vytváří pozitivní vztahy (otevřený dialog žák - učitel – rodič)
Školní kultura
 • Škola pravidelně informuje o své výchovné činnosti
 • Učitelé rozvíjejí kompetence žáků důležité pro život
 • Učitelé pracují jako tým
 • Důležitá rozhodnutí vedení školy konzultuje s učiteli, zástupci žáků a širší veřejností
 • Škola je otevřená a připravená ke změnám