ZŠ Horácké náměstí - Kavárna pro veřejnost

 ― 

ZŠ Horácké náměstí - Kavárna pro veřejnost - diskuse nebo prezentace na téma týkající se života ve škole (využití IT ve vyučování, podnikavá škola, výchova k hodnotám, …)