ZŠ Svážná - Zahradní slavnost

 ― 

ZŠ Svážná - Zahradní slavnost - děkovná akce zákonným zástupcům za důvěru v naši školu